Biz hakda

5 + ýyllyk OEM / ODM öndürijisi

Silikon çaga önümlerinde baý iş taryhymyz bar.

Zawod rozetkasy

2000㎡ häzirki zaman zawody, 3 önümçilik liniýasy, 3 dizaýner, önümlerde we galyplarda 5 ýyldan gowrak tejribe, 100-den gowrak adam işleýär

Bir nokatly hyzmat

3D çyzgy, Galyp ýasamak, Önümçilik, Hil barlagy, 200 ℃ çörek arassalamak, gurnama liniýasy, Ammar ammary, eltip bermek

Özbaşdak düzüň

Müşderilerimize OEM / ODM hyzmatlaryny (reňk, stil, logotip we gaplamak) aňsatlyk bilen berip bilýäris.

Biz kim

Huizhou Yuesichuang Industrial Co., Ltd., Guangdong welaýatynda öňdebaryjy silikon we kauçuk önüm öndürijilerinden biridir.2017-nji ýylda esaslandyrylan, silikonly öý we çaga önümlerinde baý iş taryhymyz bar.3 dizaýner we önümlerde we galyplarda 5 ýyldan gowrak tejribe toplap, müşderilerimize OEM / ODM hyzmatlaryny aňsatlyk bilen hödürläp bileris.

Biziň kompaniýamyz, Guangdong welaýatynyň Huizhou şäherinde, Şençzheneniň we Dongguanyň golaýynda ýerleşýär.2000 inedördül metr töweregi zawod we 100-den gowrak adam işleýän zawod bilen amaly ýer we amatly ulag ulgamlary bilen öwünýäris.

Our Factory

Esasy önümlerimiz silikon çaga önümleri (silikon jam, silikon çaga tabagy, silikon käse, silikon bib), öý önümleri (silikon tabaklar we tabaklar ýaly) we tejribämizden peýdalanyp, başga-da köp silikon we rezin önümler bilen tejribämiz bar.

Productshli önümlerimiz FDA we EN-71 şahadatnamasyndan geçdi.

Bu ýerde Huizhou Yuesichuang Industrial Co., Ltd. kompaniýamyz ilki bilen hil, ajaýyp hyzmat we müşderini kanagatlandyrmak ýörelgelerine eýerýär.

Önümiň hilini we müşderileriň kanagatlanmagyny iň ýokary aladamyz hasaplaýarys.

Diýmek, ajaýyp hilimiz, ajaýyp hyzmatymyz we netijeli hyzmatdaşlygymyz size amatly bahadan hödürlenip bilner.

Näme üçin uesuesiçuang

Biz çalt jogap berýäris

Hytaýda öndürilen, dünýäde satylýar

Bütin dünýäde marketing hünärmenleri

Ylmy barlaglar

Içerki dizaýner

Andokary we yzygiderli hil

Her hepde täze önümler çykýar

Çalt eltip bermek

24 sagat hyzmaty

Biz näme edýäris

If you have plan to expand products line,or start your own business,our items can be your best choice and we will be your reliable partner providing you considerate service.

Bütin dünýäde paýlaýjylary gözleýäris

Önümleriň hataryny giňeltmek ýa-da öz işiňize başlamak isleýän bolsaňyz, önümlerimiz iň gowy saýlawyňyz bolup biler we size ünsli hyzmat berýän ygtybarly hyzmatdaşyňyz bolarys.

We have many kinds of baby products which can accept custom your logo and packing box,welcome to place order with us.

OEM dizaýnyny kabul edýäris

Biziň logotipiňizi we gaplaýyş gutyňyzy kabul edip bilýän, çaga önümleriniň köp görnüşi bar, biz bilen sargyt goýmagy hoş geldiňiz.

we have a super efficient sales team which can provide you with professional and meticulous service,so that your shopping experience will be very smooth and comfortable.

24 sagat onlaýn hyzmat

Söwda tejribäňiz gaty rahat we amatly bolar ýaly, size hünärli we oýlanyşykly hyzmat berip biljek ýokary öndürijilikli satuw toparymyz bar.

Biziň sergimiz

our exhibition17
our exhibition16
our exhibition15
our exhibition14
our exhibition13
our exhibition12
our exhibition11
our exhibition10

Şahadatnama

Productshli önümler BPA-dan erkin, 100% -i howpsuz ulanyp bolýar.Bu aralykda, ähli çig mal halkara guramalary tarapyndan tassyklandy.

Certificate showing