Sorag-jogap

Sorag-jogap

REygy-ýygydan soralýan soraglar

1-nji sorag. Biz kim?

Hytaýyň GUAGNDONG şäherinde ýerleşýäris, Günorta-Gündogar Aziýa (43.00%), Günbatar Europeewropa (10.00%), Okeaniýa (10.00%), Orta Gündogar (10.00%), Günorta Amerika (10.00%), Gündogar Aziýa (5.00%) satýarys. , Demirgazyk Amerika (5.00%), Gündogar Europeewropa (5.00%), Günorta Europeewropa (2.00%).Ofisimizde jemi 20-50 adam bar.

2-nji sorag. Bizden näme satyn alyp bilersiňiz?

Çaga sippi kubogy, çaga nahar kubogy, çaga tabagy we jam, çaga çeňňegi we çemçe, çaga kitaplary

3-nji sorag.MOQ näme?

Bar bolan önümlerde MOQ ýok.

Önümleri özbaşdak düzmek MOQ 300-500pcs.

4-nji sorag.Mysal alyp bilerinmi?

Hawa, önümiň bahasyna görä nusga bahasy alynýar, käwagt mugt nusga hödürläris.

Nusgany özleşdirmek üçin töleg alarys.

Worryöne alada etme, sargyt goýanyňyzdan soň nusga bahasyny yzyna bereris.

5-nji sorag. Hilini nädip kepillendirip bileris?

Köpçülikleýin önümçilikden öň elmydama önümçilikden öňki nusga;

Iberilmezden ozal hemişe soňky barlag;

6-njy sorag. Önümleriň hiline nädip gözegçilik etmeli?

Müşderimize ýokary hilli ibermek üçin elmydama hil gözegçiligine uly üns berdik.hiline gözegçilik etmek üçin standart QC ulgamymyz bar.

7-nji sorag. Önümleri nädip gaplamaly?

Adatça mugt gaplamamyz sumka ýa-da sowgat gutusy.

Custöriteleşdirilen gaplama hoş geldiňiz.

8-nji sorag: LEAD WAGTY näçe wagt dowam edýär?

Bar bolan nusgalar üçin 5-7 gün gerek.

Custöriteleşdirilen dizaýn takmynan 7-10 gün dowam eder.

9-njy sorag.Önümçiligiň öňdebaryjy wagty näçe?

MOQ üçin 10-15 gün gerek.

10-njy sorag.Töleg möhleti nähili?

Paypal ýa-da söwda kepilligi arkaly töläp boljak nusga bahasy.

Kabul edilen gowşuryş şertleri: FOB, CFR, CIF, EXW, FCA, DDP, DDU, Express Delivery;

Kabul edilen töleg walýutasy: USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY, CHF;

Kabul edilen töleg görnüşi: T / T, L / C, D / PD / A, MoneyGram, Kredit kartoçkasy, PayPal, Western Union, Escrow;

11-nji sorag. Siziň iberiş şertleriňiz näme?

FEDEX, DHL, UPS, TNT we ş.m. üpjün edilip bilner.

12-nji sorag.Müşderileriň marka adyny dakmak dogrymy?

J: Öz markaňyzy ýasamak dogry.

Başga soraglaryňyz bar bolsa, soragyňyzy goýmak üçin biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz, ASAP-a jogap bereris.

13-nji sorag. Näme üçin beýleki üpjün edijilerden däl-de, bizden satyn almaly?

“YUESICHUANG” -yň ähli önümleri BPA-dan erkin, 100% -i howpsuz ulanyp bolýar.Rawhli çig mal halkara guramalary tarapyndan tassyklandy.

BIZ BILEN IŞLEMEK isleýärsiňizmi?