Gapakly silikon jamlar, 100% iýmit derejesi |YSC

Gapakly silikon jamlar, 100% iýmit derejesi |YSC

Gysga düşündiriş:

Ajaýyp amaly silikon jamymyz we gapagymyz ýasaldy100% silikon, ýylylyga çydamly.Silikondan ýasalan esasy we gapak, BPA we ftalat erkin material.

Doňduryjy nahar, gaplanan günortanlyk nahar we piknik üçin ulanyň!Birnäçe maksat üçin çydamly we gaýtadan ulanylýar.Olary mikrotolkunda, peçde, holodilnikde, doňduryjyda we gap-gaç ýuwýan maşynda goýup bilersiňiz.Easyeňil arassalanmakdan lezzet alyň - gap-gaç ýuwýan maşyn howpsuz!


 • Custöriteleşdirilen logo:Min.Sargyt: 300 toplum
 • Grafiki özleşdirme:Min.Sargyt: 300 toplum
 • Custöriteleşdirilen gaplama:Min.Sargyt: 1000 toplum
 • Önümiň jikme-jigi

  Zawodymyz

  Haryt bellikleri

  Gapakly mikrotolkun doňduryjy we gap-gaç ýuwýan maşyn bilen silikon iýmit saklaýjy gap

  Gapakly silikon gaplar, dökülmäge çydamly, saklamak aňsat, saklap bolýan, doňduryjy we gap-gaç ýuwýan maşyn bilen howany berk möhür bilen üpjün edýär.

  Aýratynlyklary:

  Gapaklar howany berk, dykylýan we dökülmäge çydamly (hatda suwuklyklar bilenem), bu bolsa syýahat, gurak ýa-da çygly iýmit üçin ajaýyp edýär.

  Silikon tabaklar zäherli däl.Tabaklar we gapaklar iýmit derejesindäki ygtybarly silikondan ýasalýar we BPA we PVC Mugt.

  BPA mugt we zäherli däl

   

  100% iýmit howpsuz silikon

   

  Suw berkligi möhüri we çydamly

  baby bowl set

  Önüm aýratynlyklary

  Toplumda ygtybarly silikon gapagy bar.Galyndylary tygşytlamak üçin amatly - arassa gapak, saklanylýan iýmitleri aňsatlyk bilen görmäge mümkinçilik berýär.Izolýasiýa edilen dizaýn, ýylylygyň geçirilmeginiň öňüni alýar, howa geçirijilik gapagy bolsa iýmitiň täzeligini saklamaga kömek edýär.Bulaşyksyz nahar wagty, öňünden nahar iýmäge ýa-da soňrak nahar saklamaga mümkinçilik berýän gapakly siňdiriş düýbi.

  HOWPSUZ BIRINJI-Çaga çüýşeleriniň ähli howpsuzlyk synaglaryndan ýokarydygyna arkaýyn bolup bilersiňiz.OlarFDA tassyklandy.Çaga çüýşeleri iň ýokary hilli iýmit derejeli silikon bilen ýasalýar (100% iýmit derejesi) we MUGT: BPA, PVC, PHTHALATE.

  AASsat GRIP ÜÇIN GÖRNÜŞLI ÇYKANLAR -Bu çemçeleriň ergonomiki dizaýnynda bäbekleriň tutup biljek ajaýyp uzynlygy we ululygy bar.Iň oňat tarapy, olaryň ýumşak bolmagy, şonuň üçin diş etini döwmek ýa-da döwmek hakda alada etmeli däl

  SUCTION BOWLS-Gowulaşan aşaky emişimiz güýçli siňdirişi üpjün edýär, tabaklarymyzda çalt çykarylýan goýmany hem aňsatlaşdyrýar, çalt çykarylýan tabany we jamyň çykarylyşyny çekiň.

  silicone bowls with lids8

  Önümleriň beýany

  Ady
  Ekologiýa taýdan amatly Silikon Silikon Çaga iýmitlendiriş jamy toplumy
  Material
  100% Iýmit derejeli silikon
  Reňk
  6reňkler
  Logotip
  Logotipleri özleşdirip bolýar (çemçe / jam)
  Ölçegi
  12 * 8.5 sm
  Agramy
  123g
  Bukja
  OPP sumkalar ýa-daHYZMATDAŞpaketler
  MOQ
  50 sany
  Bahasy
  Bahasy diňe bibliýa üçin, gap-gaçlaryň ähli toplumy has amatly
  silicone bowls with lids2
  silicone bowls with lids3
  silicone bowls with lids4
  silicone bowls with lids5
  silicone bowls with lids6
  silicone bowls with lids7
  silicone bowls with lids9
  silicone bowls with lids10
  silicone bowls with lids11
  silicone bowls with lids12

 • Öňki:
 • Indiki:

 • Our Factory

  why choose us

  FAQ

  shipping & payment